Les ciències socials i l’estudi del fet religiós a Catalunya: nous temes de recerca

Autors/ores

  • Maria del Mar Griera i Llonch Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Sociologia de la religió, secularització, recerca, ciències socials, minories religioses

Resum

La recerca sobre el fet religiós ha pres rellevància en els darrers anys i ha guanyat prestigi,
popularitat i visibilitat tant a escala internacional com a casa nostra. L’article examina com
s’ha configurat històricament aquest camp d’investigació a Catalunya i explora les línies
de recerca existents actualment. Per acabar, l’article fa un balanç breu sobre les principals
llacunes i els desafiaments més importants en aquesta àrea a Catalunya.

Paraules clau: sociologia de la religió, secularització, recerca, ciències socials, minories religioses. 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Maria del Mar Griera i Llonch, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona

Professora Lectora, Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del grup de recerca ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió)

 

Descàrregues

Publicat

2013-02-18

Número

Secció

Presentació del monogràfic