Gumà, Jordi, Centre d'Estudis Demogràfics, Espanya