Serratusell Miró, Gerard, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, Espanya