La gestió del pluralisme religiós als municipis catalans

Autors/ores

  • Joan Manel Sánchez Griñó Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals
  • Gerard Serratusell Miró Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals

Paraules clau:

Religió, Conflictes Socials, Gestió Administrativa, Institucions regionals.

Resum

Aquest article se centra en els mecanismes utilitzats pels ajuntaments catalans a l’hora de fer una gestió del pluralisme religiós a partir de les dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Durant la dècada passada, l’existència i visibilització de la diversitat de cultes professats a Catalunya va créixer, en part, gràcies a les altes taxes immigratòries. D’acord amb les capacitats que la legislació atorga als ajuntaments, en aquest article parem atenció als àmbits de la política, la normativització i l’administració per tal de fer una explicació estructural sobre les diferents maneres d’afrontar la gestió dels afers municipals en aquesta temàtica. La recerca per a aquest treball s’ha dut a terme mitjançant un disseny multiestratègic gràcies al qual diferenciem tres models de gestió i hi aprofundim depenent dels mecanismes emprats i que anomenem no gestió, gestió politiconormativa i gestió administrativa. Com a rerefons principal de distinció tenen, a més de les diferents estratègies de gestió, l’existència de problemàtiques prèvies, una diversificació de la població quant al lloc de procedència i una diferenciació en les capacitats de gestió. Un aspecte al qual també prestarem atenció és la no incidència del color polític de l’alcalde en la pertinença a un model de gestió o un altre.

Paraules clau: religió, conflictes socials, gestió administrativa, institucions regionals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Joan Manel Sánchez Griñó, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals

Joan Manel Sánchez Griño és analista a la Fundació Carles Pi i Sunyer. DEA en Ciència Política per la Universitat de Barcelona, Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada i Llicenciat en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Gerard Serratusell Miró, Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals

Gerard Serratusell Miró és analista a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada i Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Descàrregues

Publicat

2013-02-18

Número

Secció

Articles