Opcions i formes de reagrupament familiar de les persones immigrants: el paper de les administracions locals

Autors/ores

  • Raquel Moreno
  • Sarai Samper

Resum

Després d'uns anys d'arribada intensiva de persones treballadores estrangeres als municipis de la província de Barcelona, especialment des de l'any 2000, actualment assistim a l'augment dels reagrupaments familiars com a conseqüència lògica dels processos d'assentament, un procés que passa en bona mesura pel (re)establiment d'unitats de convivència familiar. Aquest article presenta el resultat de diversos estudis entorn del paper i les competències de l'administració local en aquest procés, algunes dades entorn del perfil demogràfic i social de les persones sol·licitants de reagrupament i de les mateixes persones reagrupades, així com les situacions socials que expliquen les diferents opcions i maneres de reagrupar. Finalment s'exposen els resultats de les entrevistes realitzades a les persones protagonistes entorn de les seves principals dificultats al llarg del procés.

Descàrregues

Publicat

2011-07-18