Governança local i política d'innovació

Autors/ores

  • Antonio Martín Artiles
  • Pilar Carrasquer i Oto
  • Joan Rodríguez Soler
  • Óscar Molina Romo

Resum

La tesi que plantegem és que en l'última dècada l'actor està adquirint un paper central en les polítiques de desenvolupament local com a impulsor de l'estratègia competitiva basada en R+D+I. Un fenomen que ha anat acompanyat d'un canvi en l'orientació i en les prioritats de les polítiques de desenvolupament econòmic respecte a les dècades anteriors. En les dècades dels vuitanta i dels noranta, la prioritat era l'ocupació i es prestava una especial atenció a les precondicions estructurals del territori. Avui la centralitat de l'actor es vincula a formes de governança complexes i a diferents nivells, que impliquen diversos actors col·lectius públics i privats, en un context on la prioritat és la innovació tecnològica. La governança de les polítiques de desenvolupament comporta dues formes de participació, una de vertical i una altra d'horitzontal. Aquestes dues formes d'organitzar la participació han estat confrontades en els dos estudis de casos que es presenten.

Descàrregues

Publicat

2010-11-10

Número

Secció

Articles