Consum col·lectiu i ciutadania: una via per a l’apoderament social

Autors/ores

  • Sebastià Riutort Isern Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona

Paraules clau:

ciutadania, empoderament, confiança, capital social, consum col·lectiu

Resum

Coneguda la insostenibilitat social i ambiental del sistema agroalimentari actual, cada vegada trobem més experiències alternatives de consum agroecològic. Davant la proliferació creixent d’aquest tipus d’organitzacions a Barcelona, aquest article se centra en l’anàlisi comparativa de quatre casos seleccionats de la ciutat. En presenta les característiques principals, però sobretot posa èmfasi en l’anàlisi de les noves pautes d’interrelació social que van sorgint d’acord amb les respectives estructures organitzatives. Es donen arguments per observar en quin sentit els processos relacionals que s’estableixen entre els actors representen algun nivell de transformació social i democràtica per al sector econòmic en el qual s’ubiquen. L’article també dóna arguments per veure aquestes organitzacions com a possibles espais de socialització, que faciliten el cultiu d’una ciutadania preocupada per les qüestions ecològiques o mediambientals; resultat d’efectes com la participació, l’acumulació de capital social, la confiança o l’apoderament.

Paraules clau: ciutadania, apoderament, confiança, capital social, consum col·lectiu.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Sebastià Riutort Isern, Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona

Becari de doctorat (Sociologia). Departament de Teoria Sociològica, Filosfia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona

 

Descàrregues

Publicat

2014-01-09