Subjectivitat. La narració del si com a recorregut entre modernitat i postmodernitat

Autors/ores

  • Martina Marcet Fuentes Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica. Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona

Paraules clau:

subjectivitat, sociologia històrica, pensament social, psicologia social.

Resum

La subjectivitat, com a procés d’autoconsciència i autoreflexió del «jo», permet generar narratives sobre un mateix i deixa veure els vincles entre l’esfera social i l’esfera individual que en configuren la identitat. És l’àmbit en què es juguen el significat que tenen a la pròpia vida. Fent una aproximació fenomenologicohermenèutica a les transformacions clau de la subjectivitat en la modernitat, es pot abordar la situació de canvi social actual. Al mateix temps, des d’aquesta perspectiva es pot observar com es caracteritza la relació que s’estableix amb el món i amb els altres, en un continu intersubjectiu.

Paraules clau: subjectivitat, sociologia històrica, pensament social, psicologia social.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Martina Marcet Fuentes, Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica. Facultat de Filosofia. Universitat de Barcelona

Llicenciada en sociologia i cursant el Màster de Pensament Contemporani, Universitat de Barcelona

 

Descàrregues

Publicat

2014-01-10