L'Estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya (I): un estat de la qüestió

Autors/ores

  • Xavier Gimeno i Torrent

Resum

Des de fa alguns anys comptem a Catalunya amb el que es podria anomenar un «corrent» interessat en l'estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya. Tot i que és cert que aquest corrent ha estat molt circumscrit a determinats àmbits acadèmics i que ha estat protagonitzat per un nombre molt reduït de sociòlegs que no ha arribat mai a poder proveir- se de les infraestructures de recerca adequades per tal d'endegar un estudi sistemàtic de la qüestió; tot i que també és cert que la majoria dels treballs dedicats a l'estudi d'aquest tema se centren en aspectes molt concrets del procés d'institucionalització; i tot i que és cert que aquests documents són poc nombrosos i que són, majoritàriament, el producte d'unes circumstàncies polítiques i històriques molt concretes (final de la dictadura i inici del període democràtic) que provocaren una especial efervescència cultural que va reflectir-se també en el camp sociològic, no és possible negar ni desestimar el valor de les aportacions que, en conjunt i fins al moment, s'han centrat en l'estudi d'aquest objecte. És per això que totes aquestes contribucions poden molt bé i han de ser aprofitades en la tasca d'elaborar la història de la sociologia a Catalunya, que encara resta per fer. Aquest breu article intenta no només sintetitzar-les de forma acurada, sinó també retre un petit homenatge a tots i a totes les que han contribuït a l'estudi de la institucionalització de la sociologia a Catalunya fins a aquest moment.

Descàrregues

Publicat

2010-02-17

Número

Secció

Nota d'investigació