Comunicació mòbil i gent gran: estratègia metodològica i la conceptualització d’estatus socioeconòmic

Autors/ores

  • Lidia Arroyo Prieto Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Universitat Oberta de Catalunya
  • Mireia Fernández-Ardèvol Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Universitat Oberta de Catalunya

Paraules clau:

comunicació mòbil, gent gran, metodologia, estatus socieconòmic

Resum

L’objectiu d’aquest article és el de plantejar aquelles qüestions metodològiques que han sorgit durant el procés de recerca de l’estudi que estan duent a terme les dues autores sobre l’adopció de la telefonia mòbil per part de la gent gran i en l’anàlisi específica de les qüestions relatives a la conceptualització de l’estatus socioeconòmic. El projecte de recerca «Comunicació mòbil i gent gran» s’emmarca en el Programa Comunicació Mòbil, Economia i Societat de l’IN3 de la UOC. La metodologia de la investigació és de caràcter qualitatiu a través d’entrevistes semiestructurades. La població objecte d’estudi són les persones més grans de seixanta anys que resideixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Es presenta quina ha estat l’estratègia metodològica per a l’aproximació empírica, tant de selecció i accés a les persones entrevistades com de l’anàlisi de les entrevistes mitjançant el programari ATLAS.ti. Així també es planteja la proposta de conceptualització d’estatus socioeconòmic, identificant-ne les dimensions en l’anàlisi específica d’aquesta qüestió amb relació a l’adopció de la telefonia mòbil per part de la gent gran.

Paraules clau: comunicació mòbil, gent gran, metodologia, estatus socioeconòmic.

Biografies de l'autor/a

Lidia Arroyo Prieto, Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Universitat Oberta de Catalunya

Ajudant de recerca del Programa de Recerca "Comunicacions mòbils, Economia i Societat"

 

 

Mireia Fernández-Ardèvol, Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Universitat Oberta de Catalunya

Co-directora del Programa de Recerca "Comunicacions mòbils, Economia i Societat"

Descàrregues

Publicat

2014-01-12