La imatge de la jubilació. Actituds i expectatives de la població adulta

Autors/ores

  • Anna Serra Batiste

Resum

Aquest article recull les conclusions d'un estudi sobre la imatge de la jubilació entre la població adulta que treballa. Les condicions en què es realitza la transició a la jubilació i la posterior vivència d'aquesta etapa apareixen emmarcades per una sèrie de circumstàncies socials, econòmiques i culturals que actuen en diferents sentits. D'entre els diferents models teòrics que han aparegut per a explicar les diferències en la manera d'encarar la jubilació i el procés d'envelliment, tant la teoria de la continuïtat d'Atchley com el concepte d'anticipació d'Ursula Lehr incideixen en el grau de preparació i familiarització de l'individu amb tot allò que la jubilació comporta. La capacitat de previsió dels esdeveniments incrementaria les possibilitats d'actuar de manera efectiva quan es produeix la situació de jubilació i afavoriria una predisposició general més positiva. A partir d'entrevistes realitzades a una mostra de treballadors de 45 a 64 anys, representatius de diferents situacions socials, ens aproximarem al món de significats, idees i conceptes que modelen la imatge individual i col·lectiva de la jubilació i que constitueixen la visió anticipada d'aquesta etapa. Com a objectius específics ens proposem: a) Identificar tipologies d'actituds i expectatives envers la jubilació; b) Conèixer la percepció sobre les possibilitats que ofereix l'entorn social, cultural, econòmic i polític a la persona jubilada; c) Analitzar les expectatives en el cas dels diferents grups socials establerts sobre la base de l'edat, el gènere i l'estatus social.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2002-06-06

Número

Secció

Articles