El canvi urbà a Catalunya. Anàlisi dels fluxos residencials i laborals a l'àrea de Lleida (1986-1996)

Autors/ores

  • Joan Ganau Casas

Resum

En els darrers anys, s'ha anat produint un canvi estructural en les pautes d'urbanització i de distribució de la població a Catalunya, reflex d'uns processos generals a tota Europa. Les ciutats centrals dels sistemes urbans s'han estancat o han començat a perdre població, mentre que són les corones periurbanes les que estan tenint un creixement demogràfic més destacat. Aquesta comunicació analitza, partint del marc general de Catalunya, les transformacions territorials que han tingut lloc a l'àrea de Lleida en els darrers anys (1986-1996) motivades per la mobilitat residencial. Uns canvis que estan afectant l'estructuració territorial de l'àrea, que tenen importants conseqüències en els fluxos que s'hi estableixen i que, en definitiva, mostren la incidència dels processos de difusió urbana en sistemes secundaris allunyats de la regió metropolitana de Barcelona.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2002-12-16

Número

Secció

Articles