Els determinants sociodemogràfics de les ruptures d`unions a Catalunya

Autors/ores

  • Rocío Treviño Maruri
  • Montserrat Solsona i Pairó
  • René Houle
  • Carles Simó

Resum

El treball que aquí es presenta sobre la ruptura, per separació o divorci, de primeres unions a Catalunya és el resultat de l'anàlisi de la informació de la història de les unions de l'Enquesta Sociodemogràfica del 1991. La ruptura de la unió és la variable dependent, que s'explica a partir de certs factors socials, demogràfics i familiars que fan referència a variables contextuals (de la família d'origen i altres), a característiques de la unió i a característiques individuals de les dones. La percepció de canvi al llarg del període s'observa mitjançant l'anàlisi dels factors determinants de les unions formades entre el 1941 i el 1990 per promocions d'unió. D'altra banda, l'examen transversal del període 1986-1990 assegura un acostament a les tendències més recents. L'última part d'aquest estudi ofereix uns models d'anàlisi multivariada de la propensió a la ruptura de la primera unió que permeten una comparació de Catalunya amb la resta d'Espanya.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2003-12-04

Número

Secció

Articles