Les Llicències laborals per a mares i pares amb fills menors de tres anys. Una comparació dels sistemes vigents a Dinamarca, Finlàndia i Espanya

Autors/ores

  • Anna Escobedo

Resum

Llicències laborals, flexibilitat en el treball i serveis d'atenció infantil són tres elements importants a l'hora de conciliar el treball remunerat i la vida familiar en l'etapa de criança dels fills petits. Aquest article versa sobre els sistemes de llicències parentals a tres països de la Unió Europea: Dinamarca, Finlàndia i Espanya. En una primera part es defineixen les diverses categories de llicències parentals i es presenta una síntesi de les regulacions vigents i de les dades disponibles sobre l'ús de les llicències en aquests tres països. Mentre que pràcticament totes les famílies gaudeixen de llicències parentals remunerades durant vint-i-vuit setmanes a Dinamarca i quarantaquatre setmanes a Finlàndia, a Espanya aproximadament un 32 % de les famílies en gaudeixen de setze setmanes el 1995. A la segona part s'analitza la interrelació entre les llicències parentals i els serveis d'atenció infantil. Aquesta anàlisi es contextualitza amb dades de l'Enquesta Europea de Població Activa, amb dades de provisió pública de serveis d'atenció infantil i amb dades de fertilitat. Les llicències parentals són una mesura mixta de política familiar i laboral. Il·lustren les diverses lògiques prevalents en ambdós àmbits d'elaboració política, i fins a quin punt elements clau de política familiar estan integrats en polítiques més generals. El seu estudi contribueix a un millor coneixement de com les famílies, el mercat de treball i l'Estat s'interrelacionen en els diversos països.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2003-12-09

Número

Secció

Articles