Cap a una metodologia comunicativa en ciències socials

Autors/ores

  • Iñaki Santacruz
  • Alfons Medina Cambron

Resum

En aquest article presentem la metodologia que des del CREA estem desenvolupant en els últims anys a partir de les nostres aportacions i les de diferents autors, entre les quals s'ha de destacar la de J. Habermas. Seguint Habermas, tradicionalment s'ha produït una posició de desavantatge de l'actor, que s'ha anomenat desnivell metodològic rellevant, referint-se a la diferència entre el pla de la interpretació de l'acció i el de l'acció interpretada. Per tal de superar aquest desnivell, proposem una recerca social basada en l'acció comunicativa per tal de situar l'intèrpret i l'interpretat al mateix nivell en un pla d'igualtat dins del procés d'enteniment en el qual els dos participen. La metodologia que estem elaborant constitueix una manera d'incorporar les opinions i els interessos dels participants, normalment considerats exclosos dels processos de legitimació científica. A més, hem desenvolupat una sèrie de tècniques de tipus qualitatiu tertúlies comunicatives, relats de vida quotidiana i observacions comunicatives, que intenten adequar-se als participants de la investigació i permeten la interacció entre les persones que participen en el procés. Les converses generades permeten generar un espai de diàleg en què el llenguatge no és un obstacle en el moment de parlar o contestar, sinó que és una de les eines fonamentals. Els resultats d'aquest procés permeten realitzar una anàlisi més reflexiva i la persona participant té un paper més rellevant com a subjecte de la investigació.

Descàrregues

Publicat

2001-06-08

Número

Secció

Articles