Poder i llengües a Catalunya

Autors/ores

  • Emili Boix Fuster

Resum

S'analitzen algunes concepcions de poder per relacionar-lo amb la competència, l'ús i les mentalitats lingüístiques. Es tria el concepte i l'esquema de la vitalitat etnolingüística subjectiva per obtenir una guia del que caldria conèixer per descriure els poders en una determinada societat. Finalment, s'analitza fins a quin punt la llengua catalana s'identifica amb el poder a Catalunya. S'exemplifica aquesta relació llengua-poder en dos casos concrets: les dades d'identitat i de transmissió lingüística intergeneracional a la Regió Metropolitana de Barcelona i la lluita entre grups de pressió durant el procés d'elaboració de la Llei de política lingüística l'any 1997.

Descàrregues

Publicat

2005-10-27

Número

Secció

Articles