Llengües i poders a la Catalunya Nord

Autors/ores

  • Gentil Puig i Moreno

Resum

Notem l'evidència d'una situació de poder marginal i minoritari de la llengua i de la cultura catalanes a la Catalunya Nord i un poder de l'Estat central francès omnipresent a la majoria de les manifestacions culturals. Feblesa condicionada per la migradesa del poder econòmic de la Catalunya Nord. Constatem, però, l'evidència d'una revifalla del poder simbòlic a diferents àmbits socioculturals catalans i la reducció progressiva de les actituds diglòssiques. Observem que en l'etapa actual hi ha un treball de reconstrucció identitària paradoxal, que sembla irreversible. És una situació en la qual ja no hi ha les manifestacions de xaronisme o de ruralisme d'antany, ni tampoc l'actitud pejorativa diglòssica, com en les etapes anteriors. Durant aquests últims vint anys, han aparegut uns joves escriptors que aporten a la literatura catalana una nova visió i noves problemàtiques. Hi ha, fins i tot, el Manifest literari revulsista nord-català, que té un contingut molt simbòlic i clarament identitari. La literatura no representa gaire poder, enfront del poder econòmic, institucional i polític, nogensmenys anuncia canvis en les mentalitats i les actituds que poden convertir-se en realitats més tangibles.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-10-27

Número

Secció

Articles