Les vicissituds del consum ecològic: fragmentació, risc i nous valors

Autors/ores

  • Marc Barbeta Viñas Departament de Sociologia. Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

consum ecològic, estil de vida, alimentació, risc, ciutadania, diferenciació.

Resum

En aquest treball es proposa una anàlisi de les noves tendències al consum, posant una atenció especial al consum ecològic com una de les seves concrecions. Inscrites dins del context postfordista, es vinculen algunes d’aquestes noves tendències amb la tesi del nou model de consumidor. I dins d’aquest marc, s’analitzen les principals característiques dels consumidors ecològics, pel que fa als seus principis de consum i als usos socials que donen als productes ecològics. A continuació, s’aborden tres espais concrets de consum en què tendeixen a desenvolupar-se significativament les noves tendències i els valors del consum, en general, i de l’ecològic, en particular. En primer lloc, es revisen els valors i les lògiques de consum que entren en joc en el camp de l’alimentació; en segon lloc, s’aborda el desenvolupament significatiu que té el consum com a espai per a la ciutadania i la participació política, i en tercer lloc, s’analitza el consum com a manera de gestionar el risc en un context de suposada inseguretat. Finalment, es presenten unes conclusions en què es plantegen els límits del discurs del consum ecològic i algunes de les seves tendències dominants com a factor de canvi o transformació social, d’acord amb com s’està desenvolupant en les nostres societats.

Paraules clau: consum ecològic; estil de vida; alimentació; risc; ciutadania; diferenciació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2015-12-11

Número

Secció

Articles