Dues mirades a l’ensenyament de la gramàtica a l’escola obligatòria: la perspectiva dels docents i la dels alumnes

Autors/ores

  • Carme Durán Universitat Autònoma de Barcelona
  • Teresa Ribas Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica, reflexió sobre la llengua, raonament metalingüístic, concepcions del professorat, sabers dels alumnes.

Resum

En l’ensenyament de la gramàtica, com en altres disciplines, cal discutir i definir bé l’objecte a ensenyar: quins continguts seleccionem, des de quines teories de referència es plantegen, amb quina terminologia o a través de quina seqüenciació. Tots aquests elements són imprescindibles a l’hora de construir una gramàtica per a l’ensenyament que serveixi de guia per al professorat. Ara bé, també és necessari reunir informació sobre els dos altres pols del triangle didàctic: sobre el del professorat —què fa per organitzar i fer efectiu l’aprenentatge, com el valora, amb quines dificultats es troba, com creu que es pot millorar— i sobre el dels alumnes —quin procés segueix l’aprenent per construir el coneixement, quins conceptes està efectivament construint, quines metodologies promouen millor l’aprenentatge reflexiu. En aquest article, les autores posen en relleu l’interès d’aprofundir en els altres dos aspectes mencionats: l’ensenyament del professorat i l’aprenentatge de l’alumnat a través dels resultats de dues recerques fetes a casa nostra en els darrers anys.

Paraules clau: Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica, reflexió sobre la llengua, raonament metalingüístic, concepcions del professorat, sabers dels alumnes.

Descàrregues

Com citar

Durán, C., & Ribas, T. (2019). Dues mirades a l’ensenyament de la gramàtica a l’escola obligatòria: la perspectiva dels docents i la dels alumnes. Revista Catalana De Pedagogia, 15, 41–62. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/145747

Número

Secció

Tema monogràfic. La recerca en educació, un repte