Maicas, Sergi, Departament de Microbiologia i Ecologia, Universitat de València