La malaltia de l’enrotllament de la fulla de vinya i virus associats

Autors/ores

  • Joan Sanxis Departament de Microbiologia i Ecologia, Universitat de València
  • Sergi Maicas Departament de Microbiologia i Ecologia, Universitat de València

Paraules clau:

ampelovirus, Closteroviridae, grapevine leafroll-associated virus-3, Coccoidea, variants genètiques, virus de la vinya.

Resum

L’enrotllament de la fulla de la vinya és una malaltia d’origen víric que té un gran impacte negatiu sobre els conreus i la producció de raïm de qualitat. Es coneix des de fa més d’un segle, amb una distribució mundial i amb deu espècies de closterovirus associades; el principal agent etiològic n’és el virus 3 associat a l’enrotllament de la fulla de la vinya (grapevine leafroll-associated virus 3, GLRaV-3). L’estudi de la família Closteroviridae i la seua filogènia han permès comprendre l’evolució d’aquests virus, que experimenten una forta selecció negativa, amb molta migració, però algunes espècies han aconseguit augmentar la variabilitat genètica mitjançant processos de recombinació. Fins ara s’han descrit sis variants genètiques del GLRaV-3, però el nombre va augmentant. La transmissió d’aquests virus és semipersistent i la realitzen insectes vectors pertanyents a la superfamília Coccoidea. Són insectes partenogenètics, amb una nombrosa descendència que, durant el seu primer estat larvari, es pot dispersar pel vent, i, per tant, tenen una alta eficiència a l’hora d’infectar els conreus de vinya. Els danys ocasionats per aquesta malaltia als conreus de vinya poden ser molt variables, sobretot pèrdua de vigor dels ceps i minva de la productivitat. A llarg termini, s’observa que tenen un efecte acumulatiu, de manera que en disminueixen significativament el temps de vida productiva. En els últims anys s’han desenvolupat tècniques de detecció més ràpides i potents, com la reacció en cadena de la polimerasa (PCR) amb transcriptasa inversa (RT-PCR) o la seqüenciació de nova generació, que permeten detectar les espècies i les seues variants alhora, i que proporcionen, a més, informació nova sobre l’epidemiologia de la malaltia. Les tècniques de detecció desenvolupades, utilitzades als vivers per testar el material vegetal que es comercialitza, resulten la pràctica més efectiva per al control de la propagació d’aquesta malaltia. En aquest treball presentem una revisió bibliogràfica que pretén mostrar la recerca feta fins avui dia sobre aquesta malaltia.

Paraules clau: ampelovirus, Closteroviridae, grapevine leafroll-associated virus-3, Coccoidea, variants genètiques, virus de la vinya.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles