Parés-Casanova, Pere-Miquel, Departament de Ciència Animal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), Universitat de Lleida