Sobre races i etnologia animal a Catalunya

Autors/ores

  • Pere-Miquel Parés-Casanova Departament de Ciència Animal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), Universitat de Lleida

Paraules clau:

animals domèstics, etnografia animal, zootècnia.

Resum

En aquest article, l’autor fa un repàs del que considera que són els grans moments en l’estudi de les races autòctones catalanes, i hi destaca que la majoria han estat estudis més de caire etnogràfic que etnològic, si entenem l’etnografia com una «etnologia descriptiva», i sovint no s’ha superat el primer pas per a l’anàlisi etnològica, que ultrapassa la simple observació externa. A més, s’hi exposen alguns tòpics que planen sobre el concepte de raça, i l’autor destaca la importància d’anar més enllà de considerar-les com a mers dipositaris d’un patrimoni gènic.

Paraules clau: animals domèstics, etnografia animal, zootècnia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles