Aran, Miquel, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Lleida