Miranda, Miguel A., Universitat de les Illes Balears (UIB)