Montserrat, Juli, Universitat Politècnica de Catalunya