Monserrat Viscarri, Joaquim, Departament d’Enginyeria Agroforestal, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, Universitat de Lleida