Martínez-Farré, F. Xavier, Catedràtic jubilat de fitotècnia de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)