Maria Martínez, Anna, Subdirecció General d’Ordenació i Inspecció Turística, Direcció General de Turisme, Generalitat de Catalunya, Espanya