Proliferació i diversificació de l’oferta d’allotjament en l’àmbit rural català: adaptació i contradiccions de la mateixa normativa

Autors/ores

  • Anna Maria Martínez Subdirecció General d’Ordenació i Inspecció Turística, Direcció General de Turisme, Generalitat de Catalunya

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.1503.01.154

Paraules clau:

àmbit rural, establiments de turisme rural, habitatges d’ús turístic, règim jurídic, Catalunya

Resum

El turisme és una de les principals branques productives del país. L’allotjament turístic ha estat present en el desenvolupament turístic de les zones rurals, i ha contribuït a incrementar l’activitat econòmica, a estabilitzar la població local i a completar l’economia agrària, forestal o ramadera. En el sector de l’allotjament, d’ençà fa més d’una dècada, els habitatges d’ús turístic s’han expandit arreu del territori català. Si bé durant els primers anys la seva implantació va ser un fenomen eminentment urbà i del litoral català, en els darrers anys s’han manifestat amb un creixement exponencial en el medi rural.

La concurrència d’una sèrie de factors, com són l’aparició de les plataformes digitals de lloguer turístic i el context regulador de la Unió Europea relatiu a la lliure prestació de serveis, n’ha estat el detonant i ha ajudat a aquesta expansió. El debat sobre els avantatges i els inconvenients d’aquesta eclosió entre els diferents actors implicats ha estat polèmic. Així mateix, l’encaix de les mesures adoptades per les administracions competents per regular aquest ús turístic en el marc jurídic preexistent ha generat tensions jurídiques.

En aquest article s’exposa la trajectòria de les modalitats d’allotjament en l’àmbit rural, i s’examina l’evolució del règim jurídic sectorial turístic en el context regulador.

Descàrregues

Publicat

2023-12-15

Número

Secció

Agrofòrum