Primavera sense brunzits. Per què desapareixen les abelles?

Autors/ores

  • Antonio Gómez Pajuelo Consultor apícola

Paraules clau:

apicultura, desaparició de les abelles, canvi climàtic, residus químics.

Resum

Des de l’antigor, la humanitat ha explotat les abelles pels seus productes, la mel, únic aliment dolç fins al segle xvi, i la cera. Més tard, amb la microscòpia, apareix el concepte de la pol·linització, que dóna com a resultat la producció de fruites i llavors que suposen un terç dels nostres aliments. L’actual problema de desaparició de les abelles és multifactorial. Encara que hi ha hagut altres desaparicions històriques d’abelles, des de 1995 s’atribueix als neonicotinoides una disminució important de les poblacions de pol·linitzadors. Els treballs publicats en aquest sentit han originat la prohibició de tres d’aquests a la Unió Europea (UE) per un període de dos anys a partir de l’1 de desembre de 2013. Altres causes de la disminució de les abelles són les males floracions de tardor, pel canvi climàtic, que provoquen desnutrició en una època crítica; els residus dels acaricides que els apicultors utilitzen contra l’àcar varroa, que provoquen intoxicacions subletals i afecten l’expressió dels gens del sistema immunitari, i l’acció paràsita d’aquest àcar, que provoca també malnutrició i transmet malalties. Aquests factors poden ser més o menys importants, segons zones i explotacions, i actuen creant sinergia.

Paraules clau: apicultura, desaparició de les abelles, canvi climàtic, residus químics.

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum