LA NOVA PAGESIA: VERS UN NOU MODEL AGROSOCIAL

Autors/ores

  • Neus Monllor Rico

Paraules clau:

jove agricultor, relleu generacional, política rural, nova pagesia, paradigma agrosocial, estudi comparatiu.

Resum

L’article argumenta alguns dels resultats del treball doctoral de l’autora, en què s’explora la realitat del relleu generacional del sector agrari amb l’objectiu de comprendre el procés d’incorporació, les pràctiques agràries dels joves i les seves actituds vers un canvi de paradigma. Els resultats mostren com les pràctiques i les actituds dels joves varien segons el seu origen familiar. Els que han nascut en un entorn agrari (pagesia tradicional) són més propensos a seguir les pràctiques agrícoles dins d’un paradigma convencional, mentre que els joves que provenen de famílies no agràries (pagesia nouvinguda) mostren característiques diferents més properes a un nou paradigma. La mostra de joves confirma l’existència d’un grup emergent molt vinculat a la terra i a la producció ecològica local, que busca la seva pròpia autonomia i que es manté optimista envers el futur del sector agrari. Aquesta nova onada de persones joves amb energia renovada s’ha anomenat «nova pagesia».

Paraules clau: jove agricultor, relleu generacional, política rural, nova pagesia, paradigma agrosocial, estudi comparatiu.

Descàrregues

Número

Secció

Articles