LA DINÀMICA DEL PAISATGE DE TERRASSES DE CULTIU: ALGUNES REFLEXIONS PER AL SEU ESTUDI A LA SERRA D’AITANA (PAÍS VALENCIÀ)

Autors/ores

  • Pablo Giménez Font MedSPai - Departament d’Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d’Alacant

Paraules clau:

terrasses de cultiu, muntanya mitjana mediterrània, paisatge, serra d’Aitana.

Resum

El present article planteja una sèrie de qüestions de tipus territorial i paisatgístic sobre les terrasses de cultiu que remunten les vessants de la muntanya mediterrània mitjana. Parant especial atenció en les muntanyes del migjorn valencià, i en concret en el cas de la serra d’Aitana, es plantegen les possibilitats de datació i anàlisi de l’evolució de sistemes de terrasses, mitjançant alguns exemples concrets. Per tant, el treball pretén ser una reflexió metodològica
dins del debat internacional sobre la datació d’aquestes estructures agràries.

Paraules clau: terrasses de cultiu, muntanya mitjana mediterrània, paisatge, serra d’Aitana.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles