ELS PROJECTES DE REGADIU I ELS ESPAIS NATURALS: DISTRIBUCIÓ DE DRETS I DEURES

Autors/ores

  • Isabel Boncompte Vilarrasa

Paraules clau:

projecte de regadiu, secans, drets i deures dels propietaris, conflicte social, declaració d’impacte ambiental (DIA), espais protegits, zones d’especial protecció de les aus (ZEPA), greuge comparatiu, reparcel·lació.

Resum

Els projectes de regadiu abasten un conjunt gran d’hectàrees, en alguns casos diversos municipis d’una o més comarques. Les hectàrees incloses en el projecte de regadiu són beneficiàries de les obres hidràuliques: de l’aigua que arribarà amb l’execució del canal, camins, dipòsits, basses, embassaments... Les càrregues són les despeses d’obtenció dels terrenys on es construiran les infraestructures, despeses de gestió, despeses
d’execució dels canals principals i secundaris, de refer camins, i les obligacions de la normativa ambiental. La història recent del projecte de regadiu Segarra-Garrigues ha estat envoltada de conflictes socials i administratius. Es proposa una solució per evitar aquests conflictes: la reparcel·lació de finques agrícoles. Aquesta solució permet l’equidistribució dels sòls susceptibles
de regadiu, dels que han de ser públics i dels terrenys sotmesos a algun règim de protecció ambiental.

Paraules clau: projecte de regadiu, secans, drets i deures dels propietaris, conflicte social, declaració d’impacte ambiental (DIA), espais protegits, zones d’especial protecció de les aus (ZEPA), greuge comparatiu, reparcel·lació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles