ÚS DEL COMPOST: MILLORA DELS SÒLS O GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS?

Autors/ores

  • Montserrat Soliva Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
  • Òscar Huerta Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
  • Francesc Xavier Martínez Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
  • Marga López Universitat Poli-tècnica de Catalunya

Paraules clau:

sòl, matèria orgànica, residus orgànics, compost, fertilització, mineralització.

Resum

La utilització de matèria orgànica, i en particular del compost, presenta molts avantatges per a la millora dels sòls, però cal conèixer i controlar bé les característiques dels materials a aportar i les necessitats de sòls i vegetals per decidir les aplicacions. Existeix certa confusió en considerar si utilitzar certs tipus de matèria orgànica es fa tan sols per trobar destí a un material o si realment es realitza amb uns objectius clars i planificant bé les aportacions. Es troba a faltar informació clara, objectiva i coordinada en el reciclatge de materials orgànics a través del sòl i els vegetals. En l’article es parla d’aquests aspectes, insistint a què s’ha d’anomenar compost i que no tots els materials amb aquesta denominació s’ha de considerar que presenten les mateixes característiques ni comportaments.

Paraules clau: sòl, matèria orgànica, residus orgànics, compost, fertilització, mineralització.

Biografia de l'autor/a

Francesc Xavier Martínez, Escola Superior d’Agricultura de Barcelona


Marga López
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

Descàrregues

Número

Secció

Articles