LA CARXOFA PRAT, PROTAGONISTA DE L’HOLERITURISME

Autors/ores

  • Josep Montasell i Dorda Parc Agrari del Baix Llobregat

Paraules clau:

holeriturisme, turisme d’horta, Carxofa Prat, Parc Agrari, producte fresc.

Resum

La Carxofa Prat és un dels productes més emblemàtics del Parc Agrari del Baix L lobregat, i es cultiva en una superfície de 359 ha, extensió que representa el 18,9 % de la superfície agrària útil (SAU) del parc. L es produccions anuals són de 15-20 t/ha, segons si es tracta de plantacions de primer o segon any. U n 75 % del total de la producció es comercialitza a Mercabarna, orientada al mercat de producte fresc. L a resta es distribueix a través de la venda directa dels productors al detall en botigues i mercats locals. A banda d’això, l’any 2009 el Parc Agrari va endegar una nova proposta de turisme especialitzat al voltant d’un producte hortícola: l’holeriturisme. L ’anomenat turisme d’horta permet desplaçar-se fins al Parc Agrari, però no amb l’únic objectiu d’oferir un gaudi o una recreació a la persona participant, sinó que mitjançant el coneixement del producte i del territori pretén que el «turista» descobreixi aquest espai agrari i els seus productes. Una jornada d’holeriturisme gira a l’entorn d’un producte des de quatre experiències personals: descobrir, observar, experimentar i assaborir. Mitjançant un qüestionari que han respost els participants s’ha intentat conèixer el perfil de la persona consumidora, els motius que l’han portat a participar en aquesta activitat turística i quants diners estaria disposat a pagar per aquest tipus d’activitat. S’han recollit respostes de qüestionaris corresponents als anys 2010 (amb un nombre total de 470 participants) i 2011 (656 visitants,
corresponents a les 936 persones inscrites que han participat en les dotze sessions organitzades en sis caps de setmana). L es dades posen de manifest l’expectació que està adquirint aquesta oferta turística.

Paraules clau: holeriturisme, turisme d’horta, Carxofa Prat, Parc Agrari, producte fresc.

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum