TÈCNIQUES DE CONTROL DEL BARRINADOR DE LA CARXOFA (GORTYNA XANTHENES GERMAR): SEGUIMENT DE LA DINÀMICA DE POBLACIÓ I EFICÀCIA DELS INSECTICIDES BIOLÒGICS BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI I SPINOSAD EN UN ASSAIG DE CAMP EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA...

Autors/ores

  • Borja Camí Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) Fruiters del Baix Llobregat. Parc Agrari del Baix Llobregat

Paraules clau:

Gortyna xanthenes, barrinador, eclosió d’ous, Bacillus thuringiensis, spinosad, producció ecològica.

Resum

El control de les larves de Gortyna xanthenes (Germar, 1842) o barrinador de la carxofa s’efectua durant els primers estadis abans que penetri dins la planta. Per tal de poder aplicar els insecticides en el moment òptim s’ha establert un llindar d’intervenció a partir d’un 15 % d’ous desclosos. Aquests ous es recullen a cada campanya en diferents punts del Parc Agrari del Baix Llobregat i es mantenen en condicions de camp per observar-ne l’evolució abans de l’eclosió i durant aquest procés. En aquest article es veuran les campanyes 2008-2009 i 2009-1010. Durant la campanya 2008-2009 es va realitzar un assaig de camp en una finca comercial per comprovar l’eficàcia de dos productes insecticides d’origen biològic formulats a base de Bacillus thuringiensis var. kurstaki i spinosad. L’assaig va consistir en l’aplicació quinzenal dels dos tractaments en dosis comercials més un testimoni sense tractar durant el període d’eclosió. Es van utilitzar dos cultius de la mateixa finca separats per quatre metres, un de primer any de cultiu i l’altre de segon. La pressió de la plaga va ser molt més elevada al camp de segon any, que en el de primer, cosa que confirma que la presència de la plaga en forma de crisàlide a les soques és determinant (p ≤ 0,005). El tractament amb spinosad va donar el millor resultat tant en el camp de primer any, amb un 89 % de brots sense larva respecte d’un 69 % del testimoni (p ≤ 0,005), com en el de segon any, amb un 61 % de brots sense larva respecte d’un 23 % del testimoni (p ≤ 0,005). B. thuringiensis var. kurstaki va donar resultats positius en el camp de primer any, amb un 80 % de brots sense larves, però no en el de segon any.

Paraules clau: Gortyna xanthenes, barrinador, eclosió d’ous, Bacillus thuringiensis, spinosad, producció ecològica.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles