TÈCNIQUES DE MANEIG CULTURAL, DESINFECCIÓ DE LES SOQUES I SOLARITZACIÓ PER REDUIR LES MARRES O FALLES DE PLANTACIÓ EN CARXOFA CV BLANCA DE TUDELA AL BAIX LLOBREGAT

Autors/ores

  • Borja Camí Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) F ruiters del Baix L lobregat. Parc Agrari del Baix Llobregat

Paraules clau:

Cynara cardunculus var. scolymus, blanca de Tudela, soques de carxofera, marres, reproducció vegetativa, maneig cultural, Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae, flutolanil, Trichoderma, solarització, termoteràpia.

Resum

El rendiment de la carxofa cv blanca de Tudela a la zona del Parc Agrari del Baix L lobregat a vegades es veu limitat per les marres o falles de plantació, que poden arribar a suposar un 20 % de les soques plantades, i per un retard en el creixement i manca de vigor d’alguns camps de primer any de cultiu, però sobretot de segon i tercer anys. En última instància hi intervenen dos factors: la brotada irregular i l’estrès causat per fongs patògens dels vasos vasculars i de l’arrel. Durant tres anys es van fer proves de camp per millorar la brotada i la supervivència dels cardets en plantacions de primer any. Els resultats van mostrar la importància de l’origen del material vegetal, i van ser recomanables les plantacions a partir de camps mare de primer any de cultiu per a una millor brotada i supervivència en el camp. La humitat del substrat també es va avaluar en un dels tractaments, i es va obtenir una mala brotada en condicions d’estrès hídric. En conseqüència, el maneig del reg es defineix
com un factor clau per a l’èxit en la plantació. L ’aplicació d’hormones de brotada va donar resultats més baixos que el testimoni, i el tractament de set dies a la cambra frigorífica va donar uns resultats variables, però amb una tendència positiva. El tractament de desinfecció de les soques amb el fungicida flutolanil va millorar lleugerament la brotada i la supervivència en el camp, sobretot quan es tractava de soques d’un camp mare de segon any de cultiu. L a inoculació del fong antagonista Trichoderma asperellum va tenir uns resultats més variables, però amb una tendència positiva. L a desinfecció de les soques amb termoteràpia va matar pràcticament tots els borrons ja que una setmana abans havia plogut i estaven visiblement inflats; per tant, no es va poder avaluar. L a solarització va tenir un efecte positiu sobretot durant el segon any de cultiu. Segons aquests tres anys d’experimentació, és important establir una sèrie de mesures culturals per aconseguir un material vegetal sa i unes bones brotades, així com procurar mantenir i millorar la fertilitat del sòl en un sentit ampli. Els tractaments de desinfecció de les soques i la solarització són útils per a les parcel·les amb grans desequilibris biològics, on els patògens Rhizoctonia solani Kühn i Verticillium dahliae Kleb, els quals es transmeten a través del material vegetal i del sòl, poden causar pèrdues de producció importants.

Paraules clau: Cynara cardunculus var. scolymus, blanca de Tudela, soques de carxofera, marres, reproducció vegetativa, maneig cultural, Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae, flutolanil, Trichoderma, solarització, termoteràpia.

Descàrregues

Número

Secció

Articles