Model de gestió d'aplicació de matèria orgànica

Autors/ores

  • Laura Magem

Resum

El projecte pilot d'implantació d'un nou model de gestió de l'aprofitament agrícola de fangs de depuració tractats a la comarca de l'Anoia explica l'avaluació de l'interès, les dificultats, els riscos, els avantatges i els inconvenients lligats a la proposta teòrica d'un nou model de gestió de l'aprofitament agrícola dels fangs de depuració (dessecats tèrmicament, compostats o digerits, a partir d'ara posttractats). Aquest model es basa en la separació de les feines de gestió en dos organismes que treballen de manera autònoma, però coordinada. D'una banda, qui decideix les dosis de matèria orgànica que pot anar a cadascun dels sòls, anomenat SATEC: Servei d'Assessoria Tècnica i Control. I de l'altra, la figura del qui executa l'acció gestora d'aplicació de la matèria orgànica TAMROA: Transportista Aplicador Manipulador de Residus Orgànics per a l'Agricultura. La finalitat d'aquesta prova pilot va ser buscar la transferència de coneixement sobre l'aplicació als pagesos per dotar-los de criteri en l'aplicació de les dosis de fangs com a adob de conreus de cereal (aplicació sota criteris agronòmics d'aprofitament agrícola sostenible, assessorament a l'agricultor de les dosis aplicades i introducció de l'agricultor en la gestió d'adobament de naturalesa fang). Per assolir aquests objectius es va realitzar una prova en parcel·les productives reals (més de 200 ha) distribuïdes per tota la comarca de l'Anoia, comarca de cultius extensius de secà amb una baixa pressió ramadera, la qual cosa va facilitar l'execució de la prova.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2008-01-17

Número

Secció

Articles