Caracterització i anàlisi de preus del sector boví

Autors/ores

  • Benet Estany i Riu

Resum

Aquest estudi es troba dividit en dues parts ben diferenciades. En la primera part es parla de la caracterització del sector boví: com es troba el sector actualment, censos, classificació de les canals, denominacions específiques i de qualitat, tendències del sector, el programa CLARA, acords del GATT, la PAC (Política Agrícola Comuna), etc. En la segona part de l'estudi es parla de l'anàlisi fonamental de l'evolució de preus del sector (s'estudia per períodes de l'any 1993-1996) i a continuació es parla de l'anàlisi tècnica i estadística. En aquest apartat es parla de diferents tipus d'estudis per fer aquesta anàlisi com són: taula Buys-Ballot, mitjanes mòbils, allisatge exponencial, l'autocorrelació i correlacions biserials entre diferents mercats.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2003-01-16

Número

Secció

Articles