Estudi comparatiu de la variabilitat de preus del sector carni (1993-1998)

Autors/ores

  • Benet Estany i Riu

Resum

Aquest estudi està dividit en dues parts ben diferenciades. A la primera part es parla de l'anàlisi comparativa de preus (1993-1998) del sector carni (oví, porcí i boví). Dintre d'aquesta anàlisi s'inclou l'anàlisi fonamental (proposta teòrica on els preus són determinats per l'oferta i la demanda) i l'anàlisi estadística (que inclou mesures de centralització, mesures de dispersió, mesures d'asimetria, covariància i correlació, matriu de variàncies i covariàncies). A la segona part s'analitza la volatilitat històrica (mesura quins preus han canviat) dels tres sectors abans esmentats de l'any 1993-1998 Les canals agafades per fer l'anàlisi comparativa són: - sector porcí: canal I - sector boví: vedella 180-220Kg, categoria U - sector oví: carn de xai (9-12 Kg/canal)

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2003-01-16

Número

Secció

Articles