Pautes de creixement vegetatiu i producció de fruits del Tribulus terrestris en una població de Caldes de Montbuí (Vallès Oriental)

Autors/ores

  • Antoni Maria Verdú
  • Maria Teresa Mas i Serra
  • Sílvia Aguilar i Puig

Resum

En aquest treball es presenten els resultats de l'estudi de la pauta de creixement i la producció de fruits de les plantes de tríbol (Tribulus terrestris L.) en una població localitzada a Torre Marimon. L'espècie no havia estat observada en aquesta localitat fins la primavera de 1998. Es tracta d'una zigofil·làcia anual reptant amb uns fruits punxents. Es presenta, en forma de descripció, la pauta de desenvolupament de les plantes partint de plàntula. S'han caracteritzat els paràmetres següents: longitud mitjana de les quatre ramificacions principals (LR), taxa de creixement absolut (TCA) de les plantes, i nombre de fruits (diferenciant les categories en peu o en la planta, caiguts, avortats i menjats). S'ha estimat per regressió lineal que les plantes amb una LR de 2,94 cm i amb una TCA de 0,035 cm/dia poden presentar un fruit, la qual cosa dóna una idea de la precocitat reproductiva que presenta aquesta espècie. Una estimació provisional de la taxa reproductora bàsica de la població indica que aquesta es troba en un cicle demogràfic expansiu.

Descàrregues

Publicat

2003-01-16

Número

Secció

Articles