Avaluació del mètode aeropol·línic de previsió de collites a Catalunya, entre els anys 1983 i 1995: els conreus de l'avellaner i l'olivera

Autors/ores

  • A. Esteban
  • Ramon Lluís Lletjós i Castells
  • S. Riera

Resum

Des de l'any 1983, funcionen a Catalunya un conjunt d'estacions aeropol·líniques (EA) destinades a la previsió precoç de collites. Actualment, es disposa ja d'una sèrie de dades d'onze anys a l'EA de Vilallonga del Camp (Baix Camp), per a la previsió d'avellana al Camp de Tarragona, i de nou anys a l'EA de la Granadella (Garrigues) destinada a la previsió d'oliva de la DO les Garrigues.
Aquesta sèrie permet realitzar una avalució de la fiabilitat del mètode Aeropol·línic d'estimació aplicat a ambdós conreus. Els índexs de correlació entre emissió pol·línica i producció, així com les desviacions mitjanes entre estimació i producció real foren de R 2 = 0,959 i ± 3,15 % per al conreu d'avellana (EA de Vilallonga del Camp) i de R 2 = 0,95 i ± 8,22 %, per al d'oliva (EA de la Granadella).
Es demostra, doncs, l'alta precisió d'aquest mètode predictiu en ambdós conreus. Tanmateix, la major desviació en el cas de l'olivera a les Garrigues és deguda a les característiques agroclimätiques de l'àrea, amb una major incidencia del dèficit hidric estival. A mes, s'ha de tenir present la major importància relativa de la superficie irrigada d'avellaner al Camp de Tarragona que d'olivera a les Garrigues.
Per al cas de l'olivera es planteja la necessitat de definir models agrometeorològics que permetin anar ajustant progressivament l'estimació inicial basada en el mètode aeropol· línic.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-16

Número

Secció

Articles