Toxicitat d'algunes sílices amorfes precipitades per a "Sitophilus zeamais" Motschulsky (Coleoptera, Curculionidae)

Autors/ores

  • Ignacio Ribera
  • Joan Isart Sabi
  • José J. Llerena

Resum

S'ha estudiat l'efecte d'algunes sílices amorfes precipitades, soles o amb atraients (mel) o conservants (àcid propiónic), sobre Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 criat amb arròs blanc espellofat d'ús domèstic. S'han provat dosis de 0,5, 0,74 i 1 kg/t, i s'han comparat amb l'efecte d'un insecticida comercial a base de terra de diatomees i sucre invertit com a atraient. Malgrat que es tracta de proves preliminars, els resultats semblen mostrar que l'efectivitat d'una de les sílices emprades és més gran que la de la terra de diatomees, que a dosis efectives la presència d'atraients no augmenta l'efectivitat del producte (o ho fa en una baixa proporció), i que l'efecte depèn de l'estat i l'edat dels individus adults i de les condicions de cria. Els resultats indueixen a creure que les sílices no actuen tan sols per contacte. No s'hi ha observat un efecte dar sobre el desenvolupament larvari dels insectes.

Descàrregues

Publicat

2005-12-19

Número

Secció

Articles