L'Anatomie et la physiologie de l'amandier

Autors/ores

  • Joan Barbaste

Resum

En aquest treball hom estudia l'anatomia i la fisiologia de l'ametller; d'aquest estudi destaquem els apartats següents:
Període juvenil o primerenc: és el que passa entre la sembra i la primera floració, i la seva fi és assenyalada per la fructificació, que depèn del volum assolit i per tant, de la poda de formació. Les intervencions exagerades endarrereixen l'inici de la fructificació, i en les plantacions modernes hom recomana de limitar les intervencions a esmotxar. Aquest període juvenil és important perquè és el període en que es formará l'arbre.
Biologia floral: la producció regular depèn de la formació de gemmes florals, que es formen l'any precedent durant l'estiu.
Sistema radicular: a més de l'arbre, depèn també del sòl. És necessària una bona aeració. L'ametller és molt sensible a l'asfixia d'arrels i, per tant, li cal tenir sòls lleugers i permeables, evitant els àcids, mal drenats i poc airejats.
Pol·linització i compatibilitat: la major part de varietats són autoincompatibles. S'han de plantar rengleres alternades de varietats compatibles i de floració simultània. La pol·linització és assegurada pels insectes i especialment per les abelles. La collita es influïada per factors atmosfèrics o malalties (gelades, Monili a, etc.). Un setanta per cent de flors cauen durant el creixement, en tres períodes: al moment de florir; un altre a les 3-4 setmanes, i el darrer, 6-7 setmanes després de la floració. La futura collita és influïada per l'actual. L'alternança depèn de les varietats. La floració de les antigues varietats franceses s'esglaona del començament al final de febrer, i les actuals ho fan des del final de febrer fins al 15 de març, i aquest retard permet d'evitar els danys de gelades tardanes.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-19

Número

Secció

Articles