Factores que influyen en la polinización del almendro

Autors/ores

  • Antonio J. Felipe

Resum

La pol·linització defectuosa de l'ametller produeix pèrdues de producció i fa baixar la mitjana de la producció nacional. En la pol·linització intervenen una sèrie de factors que cal conèixer. És cosa sabuda que l'ametller es molt sovint autoincompatible, i aleshores el pollen ha de venir d'altres varietats fins a l'estigma de la flor de la productora i per això, cal que en cada plantació hi hagi una o més varietats pol·linitzadores.
La fecundació es manifesta externament pel fet de marcir-se l'estigma i la zona propera de l'estil, i es verifica quan l'ovari creix.
Fins ara semblava que n'hi havia prou que hi hagués 2 varietats o més, en el camp, però l'experiència recent ha fet veure que hi ha necessitats mes concretes. La coincidència en la floració de les varietats presents és necessària perquè totes les flors que s'obrin tinguin iguals possibilitats de fecundació. El període més adequat de la pol·linització és en els tres dies següents d'obrir-se la flor. La plena floració és quan el 50 % de botons florals ja s'han obert, i el final quan se n'han obert el 90 %.
Com que les abelles són els insectes pol·linitzadors més efectius, és recomanat per diversos autors que hi hagi 2,5 a 5 ruscs per hectàrea.
La proporció ideal de pollinitzadors seria del 50 % i coincidint amb l'època de floració. Però si això no es creu convenient, pot reduir-se, sense baixar, però, del 25 %. Si a la floració les temperatures són baixes, encara que no arribin a 0°, pot haver-hi reducció de collita perquè això pot afectar l'activitat dels insectes i també el creixement del tub Pol·línic. En l'ametller, el creixement d'aquest tub és satisfactori passant dels 10-12°C, normal a 18-27° i òptim al voltant dels 25°. A més de 27°, s'accelera l'envelliment de l'òvul. Si les flors han estat pol·linitzades però no fecundades, s'inicia el desenvolupament de l'ovari fins al tamany pèsol i cau 2-3 setmanes després d'acabar la floració. El tub pol·línic ha d'arribar a l'òvul per a fecundar-lo. Si el seu creixement és molt lent o comença massa tard, pot passar que arribi al sac embrionari quan aquest sigui ja senescent. Normalment la longevitat de l'òvul es de 6-8 dies després d'obrir-se la flor.

Descàrregues

Publicat

2005-12-19

Número

Secció

Articles