Los Trabajos sobre el almendro en el S. I. A. de Aragon

Autors/ores

  • Antonio J. Felipe

Resum

Els treballs començats per a introduir varietats de floració tardana han permès de reunir-ne una bona quantitat. L'any 1974 fou observada l'auto compatibilitat de la varietat italiana «Tuono», i les llavors obtingudes dels seus híbrids foren sembrades i hom comprovà que aquest caràcter es transmetia a la descendència.
Hom ha fet també treballs sobre la millora genètica, camp en el qual hi ha moltes possibilitats. Són interessants, especialment, els carácters de floració tardana i d'autocompatibilitat. La floració tardana permet d'evitar danys per gelades que afecten els arbres de floració precoç, i a més les flors s'obren en el període favorable a l'activitat de les abelles i altres insectes pol·linitzadors. L'autocompatibilitat redueix o elimina la necessitat d'altres varietats pol·linitzadores dins la mateixa plantació. Hom disposa ja d'un bon grup de varietats seleccionades que són autocompatibles i de floració tardana, amb bon qualitat de fruit de closca dura o mig dura.
Els estudis fets sobre portaempelts han menat a diverses conclusions: per a l'ametller de secà hom disposa de patrons francs com el «Garrigues». Per al regadiu és més aconsellable el presseguer de llavor, que té bona compatibilitat amb l'ametller. Els híbrids d'ametller i presseguer són excel·lents per a ametllers de regadiu i sembla que també per als de secà, i cal creure que llur cost els faci més assequibles dins un cert temps. Les pruneres de creixement ràpid tenen problemes segons les varietats, ja que són compatibles amb unes, i amb altres no. En canvi, amb pruneres de creixement lent són rares les incompatibilitats en els empelts amb ametller.
Disposem, ara, d'una bona col·lecció d'híbrids dels quals hom estudia el comportament. També disposem d'una col·lecció d'espècies silvestres, la major part d' Àsia central, feta per tal de conservar-la a disposició dels investigadors de l'àrea mediterrània.
En el treball hom troba la llista d'espècies conservades i els gràfics sobre la gradació de floració en les diferents varietats.

Descàrregues

Publicat

2005-12-19

Número

Secció

Articles