Quelques Particularites de l'amandier en culture irrigue

Autors/ores

  • Charles Grasselly

Resum

L'ametller de regadiu comporta uns avantatges clars, però també té altres repercussions, car comparat amb el de secà, requereix una tècnica ben diferent sobre la qual hom fa diverses reflexions.
Un portaempelt com el presseguer franc té bones qualitats i pot ésser utilitzat en sòls no massa calcaris que disposin d'irrigació, i això mateix podem dir d'algunes pruneres o d'híbrids d'aquestes com «Myran».
Al regadiu s'ha de plantar a distàncies de 7 x 5 o bé 6 x 5, segons el portaempelt. La distància de 7 x 5 és emprada sovint amb portaempelts de presseguer x ametller.
Les antigues varietats de Provença que estaven adaptades al secà no van bé al regadiu, i d'altra banda, varietats de regadiu com «Marcona» i altres, en secà pateixen d'alternança. Quan els arbres d'aquestes varietats alternen al mateix temps, no pollinitzen bé les varietats menys alternants dins la plantació. En condicions de secà val més plantar varietats de producció mitjana com la «Ferragnés» i, corn a pollinitzant, la varietat «AI».
Amb varietats molt productives cal fer una poda important per a aconseguir la producció de brots i flors per a l'any següent.
En plantacions joves i ben fertilitzades, el fort creixement imposa de practicar podes llargues cada any o cada dos anys, evitant cansaments excessius de l'arbre. Amb reg localitzat pot ésser permès l'ús del portaempelt de presseguer en sòls clorosants, distribuint quelats amb l'aigua del reg.
Un arbre normalment regat al qual falti una irrigació, presentad dificultats a la collita. Cal vigilar, doncs, la regularitat dels regs. En els arbres joves, un creixement fort pot afavorir una excessiva densitat de fulla i convé, aleshores, de fer una aclarida de brots inútils. També ha de regar-se amb moderació durant els primers anys per tal d'afavorir el desenvolupament de les arrels en profunditat.
En els arbres amb fort creixement, els fongs paràsits es desenvolupen més ràpidament, com ocorre amb Verticillium i Stereum. El primer entra per les arrels, i sempre són els arbres més vigorosos els més tocats. El Stereum (malaltia del plom) és més escàs en l'ametller i es troba en arbres amb fort creixement i als quals han estat fetes ferides grosses a la poda.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2005-12-19

Número

Secció

Articles