Micotoxines: una gestió del risc complexa

Autors/ores

  • Sonia Marín Universitat de Lleida (UdL), Lleida
  • Vicente Sanchis Universitat de Lleida (UdL), Lleida
  • Francisco Molino Universitat de Lleida (UdL), Lleida
  • Antonio J. Ramos Universitat de Lleida (UdL), Lleida

Paraules clau:

micotoxines, seguretat alimentària, cereals, cultiu, postcollita, indústria alimentària.

Resum

Les micotoxines són metabòlits secundaris produïts per certs fongs presents en productes agroalimentaris que provoquen un conjunt d’efectes aguts o crònics adversos, com la genotoxicitat, la carcinogenicitat o la immunosupressió, en humans i animals. Causen pèrdues econòmiques importants a la ramaderia per la reducció de la productivitat, l’augment de la incidència de malalties, el dany crònic dels òrgans vitals i la disminució del rendiment reproductiu que produeixen. En aquest article es revisen a la bibliografia les dades d’incidència a Catalunya i les estratègies de control aplicables per a mitigar-ne la presència en aliments. Per tal de maximitzar la seguretat dels consumidors i millorar la sanitat animal, són necessàries estratègies per a inhibir el creixement de fongs toxigènics als cultius i reduir-hi la presència de micotoxines. No és probable aconseguir estratègies per a la prevenció i per al control de les micotoxines mitjançant una sola actuació; cal una combinació de bones pràctiques agrícoles, condicions d’emmagatzematge i control ambiental adequades i bones pràctiques de fabricació, que incloguin programes d’assegurament de la qualitat garantistes i mètodes de descontaminació segurs. Els mètodes més eficaços són els que eviten la infecció per fongs i, en conseqüència, la producció de micotoxines.

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum