La gestió de l’aigua als secans en un escenari d’incertesa pel canvi climàtic

Autors/ores

  • Robert Savé Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Caldes de Montbui
  • David Comino Unitat Tècnica, Departament de Concessions, Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Barcelona
  • Felicidad de Herralde Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Caldes de Montbui
  • Carlos Cantero-Martínez Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Universitat de Lleida (UdL), Lleida

Paraules clau:

cultius de secà, necessitats hídriques, aigües subterrànies, maneig del sòl, adaptació.

Resum

Aquest treball té com a objectiu posar de manifest la importància de la superfície de cultiu de secà que hi ha a Catalunya (71 % de la superfície agrícola) i la seva vulnerabilitat al canvi climàtic, especialment amb referència a les necessitats hídriques. Les pràctiques agronòmiques, adoptant les darreres solucions tecnològiques, i una bona selecció del material vegetal per cultivar són i seran les primeres eines per a mantenir aquests sistemes de cultiu. En aquest article es discuteix que una possible transformació en regadiu podria no ser viable degut a una disponibilitat insuficient de fonts d’aigua (aigües subterrànies i aigües regenerades), tant en qualitat com en quantitat, i a la demanda creixent d’aigua per a usos no agrícoles. També s’hi destaca que els secans són una font de serveis ecosistèmics i aporten valors més enllà de l’estricta productivitat del cultiu. Cal, doncs, valorar i revalorar els secans i avançar en la seva adaptació a les condicions climàtiques de les properes dècades, parant molta atenció a la gestió del sòl i de l’aigua disponible per a assegurar uns estàndards de producció més qualitatius que quantitatius.

PARAULES CLAU: cultius de secà, necessitats hídriques, aigües subterrànies, maneig del sòl, adaptació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues